Tuesday, 8 January 2013

SEO Nhất Việt Pro Full Crack

Bạn tìm một giải pháp marketing hoặc bạn đang cố gắng seo website của bạn. 
Nhưng bạn vẫn không biết chắc rằng tối ưu như thế nào là đúng, tối ưu web như thế nào tốt nhất để google.com.vn hiểu những gì website bạn muốn thể hiện .
Phần mềm seo website sẽ giúp các bạn có một cách nhìn đúng về việc tối ưu hóa website. Việc chọn từ khóa mong muốn và tránh những lỗi phổ biến thường gặp trong SEO. Bằng thuật toán đặc biệt cho mục đích tối ưu website được viết bên trong Phần mềm seo Nhất Việt pro sẽ khiến website bạn thân thiện hơn về SEO và thể hiện đúng từ khóa cũng như nội dung bạn muốn.

Tính năng của phần mềm SEO website:

1. SEO On Page
- Phân tích SEO để đưa ra giải pháp tối ưu website nhất.
Cái hình này đã được làm nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích thước thật. Kích thước thật là 1007x608.

Thuật toán phân tích website của phần mềm seo đối với phiên bản 2.1 đánh giá 15 tiêu chí thể hiện từ khóa và sự thân thiện của website bạn với SEO. Các tiêu chí đánh giá website của phần mềm seo bao gồm : Tiêu đề, URL, Mật độ từ khóa, H1, H2, Mô tả alt, Liên kết ngoài, Meta (Description, keyword, Language, Refresh), Khả năng tiếp cận, sitemap, Frames, Flash.

- Phân tích từ khóa trong top 10 google.com.vn
Phần mềm seo pro cho phép bạn phân tích điểm tối ưu website trong top 10 google với một từ khóa cụ thể, điều này so sánh được được mức độ SEO On Page giữa bạn và các website khác.
- Kiểm tra mật độ từ khóa.
Cái hình này đã được làm nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích thước thật. Kích thước thật là 1007x610.

Trả về kết quả cho người dùng biết được mật độ từ khóa mà mình muốn SEO đã phù hợp chưa, nếu nhiều quá hay ít quá cũng bị google trừ điểm.
- Phân tích những từ khóa cùng thể loại và số lượng tìm kiếm với những từ khóa đó.
Cái hình này đã được làm nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích thước thật. Kích thước thật là 1008x609.

- Kiểm tra thông tin website.
Cái hình này đã được làm nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích thước thật. Kích thước thật là 1008x609.

- Tối ưu hóa website.
Cái hình này đã được làm nhỏ. Nhấn vào đây để xem kích thước thật. Kích thước thật là 1008x609.

Tối ưu hóa hình ảnh, javascript, css, giúp website của bạn load một cách nhanh hơn.
Và nhiều tính năng khác
- Kiểm tra lỗi trong mã code của website, những lỗi mất điểm với Google.
- Tạo Sitemap.
- Kiểm tra backlink
- Kiểm tra tốc độ website
- Google keyword tool
- Giả lập bọ tìm kiếm của Google
- Submit website lên Google và Tweeter để được index một cách nhanh nhất.
- Tích hợp Google Webmaster Tools và Google Analytics.

Tải ở file đích kèm Gồm Seo và Register VBB nhất việt